Objektu apsekošana un cenu piedāvājumu sagatavošana
Veicam objekta apsekošanu, materiālu un veicamo darbu izmaksu aprēķināšanu. Izbraucam uz objektiem, tur veicam visus nepieciešamos mērījumus tāmes sagatavošanai.
Vēršoties pie mums, Jūs saņemsiet cenu piedāvājumu, kā arī optimālu risinājumu Jūsu iecerei!